•  

Media Zone سفری به دنیای دانستنیها

جدیدترین ویدیو های آموزشی و خلاقیت به زبان فارسی

  • فیلم های رایگان
  • پیشنهاد ویژه
  • پرفروش ترین ها
  • فیلم های تازه
ارتباط موثر

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباط موثر آشنا خواهید شد.

اصول ارتباط

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباطات آشنا خواهید شد.

اصول مدیریت مالی

مقدمه

در این دوره با اصول مدیریت مالی آشنا خواهید شد.

درس صد و سی و نه

در این برنامه درس صد و سی و نهم از دوره آموزش دف را مشاهده خواهید کرد .

آموزش دف

درس صد و سی و هشت

در این برنامه درس صد و سی هشتم از دوره آموزش دف را مشاهده خواهید کرد.

آموزش دف

درس صد و سی و هفت

در این برنامه درس صد و سی وهفتم از دوره آموزش دف را مشاهده خواهید کرد .

آموزش دف

درس صد و سی و شش

درس صد و سی و ششم از دوره آموزش دف

آموزش دف

درس صد و سی و پنج

درس صد و سی و پنج از دوره آموزش دف

ارتباط موثر

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباط موثر آشنا خواهید شد.

اصول ارتباط

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباطات آشنا خواهید شد.

اصول مدیریت مالی

مقدمه

در این دوره با اصول مدیریت مالی آشنا خواهید شد.

ارتباط موثر

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباط موثر آشنا خواهید شد.

اصول ارتباط

مقدمه

در این دوره با اصول ارتباطات آشنا خواهید شد.

اصول مدیریت مالی

مقدمه

در این دوره با اصول مدیریت مالی آشنا خواهید شد.

آموزش گل سازی

معرفی وسایل مورد نیاز

در این دوره با آموزش گل سازی آشنا خواهیم شد.


دسته بندی ها